Brake Time TLV
דירת נופש בשוק הסיטונאי

Urban 39 בית גדול בחלל קטן
דירת בוטיק 39 מטר בתל-אביב

Urban 39 בית גדול בחלל קטן
דירת בוטיק 39 מטר בתל-אביב

חודשיים שיפוץ ב- 30 שניות

הכל מתחיל מבפנים 

סידרה של חמישה פרקים, המלווה ומספרת על תהליך תכנון ועיצוב פנים של דירה במרכז תל-אביב